Bicara Seni Planet Akal : Seni Performans, Seni Yang Tidak Pasti?Sesi perbincangan ini merupakan satu perkongsian ilmu dan pengetahuan di antara tiga orang panelis jemputan mengenai performance art (seni performans/seni pertunjukan) di Malaysia. Isu-isu mengenai keberadaan seni performans sebagai satu medium pengkaryaan seni kontemporari Malaysia akan turut dikupas. Adakah seni performans dinilai dan diapresiasi dalam kalangan kelompok seni semata-mata dan adakah ianya turut diterima secara terbuka dalam ruang-ruang awam? Bagaimanakah pergerakan dan perkembangan seni performans di Malaysia sejak 1970-an hingga kini khususnya dari segi penglibatan serta kesedaran orang ramai?

Bicara Seni Planet Akal ini akan menjadi wahana perbincangan yang diharapkan dapat membantu memberi kesedaran dan penjelasan kepada seniman-seniman muda, para pelajar seni, mahupun orang-orang awam tentang genre seni visual yang semakin relevan di dalam konteks seni masakini.